Image is not available
Slider
Tid Måndag-Fredag Lör, Sön, Helg
00 00a 00a
01 00a 00a
02 00a 00a
03
04 30a
05 00 30 00a 30a
06 00 30 00a 30a
07 00 30 45 00a 30
08 00 30 00 30
09 00 30 00 30
10 00 30 00 30
11 00 30 00 30
12 00 45 00 45
13 00 30 00 30
14 00 30 00 30
15 00 30 00 30
16 00 30 00 30
17 00 30 00 30
18 00 30 00 30
19 00 30 00 30
20 00 30b 00 30
21 00 30a 00 30a
22 00 30ab 00 30ab
23 00a 30ab 00a 30ab

 

A – Går endast efter kallelse. B - Går ej 24 december. 

Med lördag avses även julafton, nyårsafton och midsommarafton

*Returresa från Yxlan genomförs direkt efter lossning och lastning 

Helgtrafik 

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik. 

Olycks- och sjukdomsfall 

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112. 

Förtur och tillfälliga hinder 

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik. Vid behov kan färjeturen dubbleras. 

Kallelsetur 

Kallelseturer (märkta A) måste beställas. Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, senast 5 minuter före avgång. 

Farligt gods 

Informera befälhavaren 1 timme före avgång. Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn. 

Förbud 

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

Vägnummer: 1025, 278 Furusund–Yxlan–Blidö 

Längd: Furusundsleden 530 m, Blidöleden 600 m. Överfartstid: ca 4 minuter för båda lederna. Lederna trafikeras av frigående färja.