Image is not available
Slider

 

Mån -fre Lör-sön
06.00
06.30 06.30**
06.55
07.15 07.15
07.45 07.45
08.30 08.30
08.55 08.55
09.30 09.30
10.00 10.00
10.30 10.30
11.00 11.00
11.45 11.45
12.15 12.15
13.00 13.00
13.45 13.45
14.15 14.15
Måltidsrast Måltidsrast
15.15 15.15
15.45 15.45
16.15 16.15
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.45 20.45
21.15 21.15
21.45 21.45
22.15 22.15
23.15* 23.15*

 

 

*   Extratur som beställs per telefon (ej sms, mail) senast kl 21.00 

**  Extratur som beställs per telefon (ej sms, mail) senast kl. 21.00 dagen före avresa

Söndagsturlista alla röda dagar.  

Bilar i yrkestrafik som kommit med ordinarie tur från Svartnö, skeppas tillbaka till Svartnö så snart vederbörande återvänt till färjeläget på Högmarsö, såvida återturen inte inkräktar på matrast eller ordinarie tur.

Vid köbildning upphör turlistan att gälla för utförande av erforderliga dubbleringar, dock med undantag för uppehåll vid måltidsrast. Färjan avgår endast om trafikant infunnit sig vid färjeläge. För trafikanter vid Svartnö kan detta medföra en förskjutning av ca 10 min. i avgångstiden.

Telefon till färjestugan/hytten 0705 283155

Priser Högmarsö Färja

Pris tur och retur och du betalar med kort eller mynt i betalautomaten på 

Högmarsö eller med kort ombord på färjan.
Vi tar Visa och Mastercard.

Avgifter  Kontant betalning Betalning med klippkort

   

Gångtrafikant 0:-  

Cykel och moped 0:-  

Motorcykel 75:-  

Personbil, traktor 75:- 1 klipp

Färdtjänstresenär 75:- 1 klipp

Personbil med släp 150:- 2 klipp

Traktor med släp 150:- 2 klipp

Lastbil vägande över 3,5 ton 150:- 2 klipp

Lastbil med släp 300:- 4 klipp

Betalning i automaten

Klippkort, årskort och sommarkort löses hos Befälhavarna

Klippkort för personbil, traktor,lastbil 25 klipp 1.250:-    

Årskort för personbil 2.500:- 1/1-31/12  

Halvårskort för personbil 1.700:- 1/4-30/9 (sommarkort)  

   

Ytterligare årskort inom samma familj 1.550:-    

Släp tillkommer per resa enl. ovan